Taalschool Rijswijk is een kleine school die het van belang vindt de deelnemers goed te kennen. Zo kunnen wij maatwerk bieden aan de cursisten en hen toerusten een plek te vinden in de Nederlandse maatschappij. Taalschool Rijswijk biedt meer dan alleen taallessen. Taalschool Rijswijk ondersteunt de deelnemers bij het opstellen en uitvoeren voor hun plan voor de toekomst.

Met de deelnemer wordt een uitvoerige intake gehouden, waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Er wordt gewerkt met een Plan voor de Toekomst. Aan de hand van dit plan worden de taaltrajecten en eventueel aanvullende modules aangeboden. ONA wordt in veel gevallen al vroeg in het traject ingezet, zodat een deelnemer naast het verwerven van taal ook vrij snel aan de slag gaat met zijn plan voor de toekomst. t