• Het B2 traject duurt gemiddeld 6 maanden
  • U krijgt drie lessen per week. Elke les duurt drie uur
  • Lesmethode : Taalsterk , danwel een andere lesmethode afhankelijk van het gemiddelde niveau van de groep.
  • U heeft gemiddeld vier uur huiswerk per week
  • U kunt uw huiswerk op school maken in ons leercentrum
  • Na afloop maakt u een B2 toets op de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven en volgt er een adviesgesprek.

Na B2:

  • U kunt zich aanmelden voor het HBO of WO, mits uw vooropleiding dit toelaat.
  • U kunt zich aanmelden voor de Staatsexamens op B2 niveau.