klachten en privacy

klachten

Wij zijn een kleine persoonlijke taalschool en bij problemen proberen we samen tot een oplossing te komen. Mocht u toch niet tevreden zijn over uw traject of hoe u er met u omgegaan wordt, dan kunt u zich altijd wenden tot onderstaand klachtenreglement.

http://taalschoolrijswijk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Klachtenreglement-Taalschool-Rijswijk.pdf

privacy

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens en doen er alles aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Hoe wij dat doen kunt u in ons onderstaand privacyreglement lezen

http://taalschoolrijswijk.nl/wp-content/uploads/2019/01/Taalschool-Rijswijk-privacyreglement.pdf